Afdruk, juridische kennisgeving, gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de inhoud van de website

Algordanza AG
Parc Industrial Vial 2
CH-7013 Domat/Ems
Switzerland

+41 81 353 74 55

info@algordanza.com

Inhoud, karakter, actualiteit en verantwoordelijkheid

De webpagina’s van ALGORDANZA bieden algemene informatie over het bedrijf, de producten en diensten. De webpagina’s zijn een dienst voor zijn bezoekers. ALGORDANZA behoudt zich het recht voor om de inhoud op deze pagina’s te wijzigen, verwijderen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen. Net als bij ander redactioneel materiaal kan de informatie in de loop van de tijd verouderd raken. ALGORDANZA streeft ernaar om nauwkeurige informatie te leveren door zorgvuldige selectie en voortdurende beoordeling. ALGORDANZA aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor geldigheid, integriteit of nauwkeurigheid van de informatie op deze pagina’s.

Internet ethiek

ALGORDANZA streeft ernaar ethisch te handelen met de informatie van deze pagina’s, informatie van derden en informatie gegenereerd door bezoekers van deze pagina’s. Het bezoek van de pagina’s wordt elektronisch geregistreerd. De gegevens van deze bezoekers geven ALGORDANZA de mogelijkheid om statistieken op te stellen, waaruit blijkt welke pagina’s het meest bezocht zijn.

Intellectueel eigendom

Alle aanwezige informatie en illustraties – tenzij anders aangegeven – zijn geschreven door ALGORDANZA of is zijn eigendom. De volledige inhoud van deze webpagina’s is dus auteursrechtelijk beschermd. De gehele of gedeeltelijke reproductie, transport (elektronisch of op enige andere manier), wijziging, koppeling of gebruik van deze webpagina voor openbaar of commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALGORDANZA is verboden.

Geen bindend aanbod

Geen enkel element of informatie van deze pagina’s is een bindend aanbod voor een bezoeker van deze webpagina. Als ALGORDANZA op deze pagina’s een uitzonderlijk bindend aanbod wil doen, wordt dit als zodanig duidelijk en ondubbelzinnig verklaard. Als er twijfel bestaat over een mogelijk bindend bod, moet de bezoeker ervan uitgaan dat ALGORDANZA geen bindend bod wil doen.

Disclaimer

Indien wettelijk mogelijk, sluit ALGORDANZA elke aansprakelijkheid uit voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit toegang of gebruik (resp. Onmogelijke toegang of gebruik) van elementen van de ALGORDANZA-webpagina. ALGORDANZA noch anderen die betrokken zijn bij de voorbereiding, het ontwerp of de levering van www.algordanza.com zijn aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade of andere schade – zij het door schending van contractuele verplichtingen, nalatigheid of een andere ongeoorloofde actie – in gevolg van bezoek, gebruik of ontbrekende mogelijkheden voor gebruik van www.algordanza.com plus eventuele schade als gevolg van fouten of weglating van de inhoud. ALGORDANZA heeft de gekoppelde webpagina’s niet beoordeeld en neemt geen verantwoordelijkheid voor aangeboden producten, diensten of andere aanbiedingen op deze webpagina’s.

Scroll naar boven